25 października zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

25 października

zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Prosimy mieszkańców o wystawienie w tym dniu (do godz. 8.00 rano) przy pojemnikach na odpady komunalne: starych mebli, zużytego sprzętu i innych dużych niepotrzebnych przedmiotów.

Przypominamy, że zbiórką nie są objęte następujące odpady: odpady komunalne, opony i wyroby z gumy, opakowania po środkach ochrony roślin oraz materiałach niebezpiecznych, akumulatory i baterie, odpady medyczne, odpady segregowane, agregaty lodówkowe, jarzeniówki, kineskopy z telewizorów itp. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być rozkręcony i rozczłonkowany.

Odpady odbierane będą od mieszkańców nieodpłatnie.

Zbiórkę przeprowadzi firma: Zakład Usług Komunalnych, Tadeusz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce.

frezowanie cnc