Rada sołecka

Jarosław Dydo – sołtys
Rada Sołecka:
1. Jerzy Kasprowicz (Przewodniczący Rady)
2. Stanisław Dobosz
3. Wioletta Stępień
4. Janusz Kuriata
5. Adam Stecyk
6. Teresa Duczmal
7. Urszula Wakulik

frezowanie cnc