Nowy krzyż w Nowej Wsi Niemczańskiej

Nowy krzyż w Nowej Wsi Niemczańskiej został w wielką sobotą uroczyście poświęcony przez księdza proboszcza Mariana Chomiaka.

Pierwszy krzyż stanął 1948r. Nowy 4,5 metrowy krzyż wykonany z modrzewia stanął w miejscu, gdzie przez 68 lat górował poprzedni, który był już zniszczony. Krzyż jest darem mieszkańców naszego sołectwa.

Serdeczne podziękowania dla mieszkańców, którzy przekazali środki finansowe na wykonanie nowego krzyża.

Mieszkańcy naszej wsi stanęli na wysokości zadania.

Serdeczne podziękowania dla osób, które pomogły w demontażu starego krzyża i postawieniu nowego.

Serdeczne podziękowania dla sołtysa naszej miejscowości za szybkie podjęcie decyzji o wykonaniu krzyża i zaangażowaniu w to przedsięwzięcie.

 

frezowanie cnc