BUDŻET OBYWATELSKI 2020

Szanowni Państwo, rusza II edycja BUDŻETU OBYWATLESKIEGO. Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Niemcza na rok 2020 planuje się przeznaczyć w budżecie gminy środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. Połowę środków planuje przeznaczyć się na realizację zadań na obszarze wiejskim Gminy Niemcza.

Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, która przyczynia się do pozytywnego rozwoju gminy i miasta. Inicjatywą obywatelską mogą być projekty inwestycyjne finansowane m.in. w kategorii:

lokalne wiejskie – budowa, modernizacja, remont elementu infrastruktury wiejskiej stanowiących własność Gminy Niemcza. Projekt lokalny wiejski – dotyczy potrzeb mieszkańców obszaru wiejskiego.

W związku z powyższym proszę do dnia 26.08.2019r. (poniedziałek) zgłosić do sołtysa Jarosława Dydo swoje propozycje do budżetu obywatelskiego.

Nie popełnijmy błędu z ubiegłego roku gdzie zgłoszono dwa projekty z naszego sołectwa. Zróbmy JEDEN projekt i powalczmy o środki finansowe na jego realizację.

frezowanie cnc