KGW – Grupa odnowy wsi

Aneta Kuriata – Przewodnicząca
Monika Telega – Zastępca Przewodniczącego
Wanda Bagińska – Członek Zarządu

frezowanie cnc