KGW – Grupa odnowy wsi

Wioletta Stępień   – LIDER GRUPY
Barbara Siwiecka
Renata Pauczuk
Teresa Duczmal
Anita Radzioch
Dorota Rak
Urszula Wakulik
Paweł Zapotoczny
Adam Kowalik
Jarosław Dydo
Stanisław Kucharski
Stanisław Grudziecki
Mirosław Zawierucha

frezowanie cnc