Nowa Wieś – nową wsią w OdNowie!

Stało się to 1 marca 2012 roku. Nowopowstałe sołectwo Nowa Wieś Niemczańska przystąpiło do wojewódzkiego programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Bardzo dynamicznie działający Sołtys Nowej Wsi Niemczańskiej – Pan Jarosław Dydo przedstawił podczas zebrania wiejskiego w dniu 01.03.2012 możliwość zawiązania Grupy Odnowy Wsi dla Nowej Wsi Niemczańskiej.

Temat został wywołany przy okazji dyskusji na temat finansowania potrzeb i działań na rzecz wsi.Zebranie wiejskie przegłosowało w tym dniu również powołanie Grupy Odnowy Wsi Nowa Wieś Niemczańska.

Liderem Grupy została Barbara Siwiecka, a członkami: Renata Pauczuk, Teresa Duczmal, Anita Radzioch, Dorota Rak, Wioletta Stępień, Urszula Wakulik, Paweł Zapotoczny, Adam Kowalik, Jarosław Dydo i Stanisław Kucharski.
Jest to najliczniejsza jak dotychczas Grupa Odnowy Wsi w naszej gminie. Przypomnijmy: w roku 2010 zawiązała się pierwsza Grupa Odnowy Wsi GOW Podlesie i Ruszkowice, licząca sobie 5 członków. W roku 2011 zawiązały się dwie grupy: GOW Przerzeczyn Zdrój (6 członkiń) i GOW Kietlin (6 członkiń).
Aby społeczność (w tym również tzw. grupy nieformalne jak KGW czy Grupy Odnowy Wsi) mogła oficjalnie pozyskać środki zewnętrzne (dotacje, refundacje, darowizny itp.) lub wsparcie rzeczowe musi posiadać osobowość prawną, czyli założyć stowarzyszenie, fundację lub firmę (np. spółdzielnię socjalną). Dla społeczników, którzy wcześniej nie działali w takich formach organizacyjnych wiąże się to z wieloma zupełnie dla nich obcymi zagadnieniami, które trzeba opanować i stosować. Są wśród nich obowiązki wobec Krajowego Rejestru Sądowego, urzędu skarbowego czy GUS-u. Są prawa, są obowiązki, jest też odpowiedzialność.
Grupa Odnowy Wsi nie daje osobowości prawnej. Jest jednak już taką formą organizacyjną, która pozwala realizować pewne działania i w ten sposób sprawdzić się, czy dana grupa będzie potrafiła zorganizować się w formie rejestrowej, a więc w formie stowarzyszenia czy fundacji. Oczywiście to tylko pierwszy krok, ale z punktu widzenia relacji międzyludzkich i oczekiwań członków takiej grupy – kluczowy.
Bycie liderem – czy to w Grupie Odnowy Wsi, czy to w stowarzyszeniu, czy w innego rodzaju grupie społecznej nie wiąże się z pensją, czy innym wynagrodzeniem. To zadanie dla osób z charyzmą – tym czymś, co porywa innych do wspólnego działania. To zadanie dla osób, które chcą coś zdziałać dla lokalnych społeczności nie oczekując w zamian nic, poza własna satysfakcją.
Dlatego tak ważne jest wsparcie dla liderów – osób, „którym się chce” – przez jak największe grono mieszkańców. Wtedy można przenosić góry. Dosłownie. Albo zbudować boisko. Jak w Podlesiu.

frezowanie cnc