Pierwsze działania nowego sołtysa Nowej Wsi Niemczańskiej

Jarosław Dydo wybrany 7 lutego 2012 na urząd sołtysa w nowo utworzonym sołectwie Nowa Wieś Niemczańska, rozpoczął swoją pracę od zamontowania nowych tablic informacyjnych. W działania zaangażowali się społecznie mieszkańcy wsi panowie: Stanisław Dobosz, Tomasz Radzioch, Paweł Zapotoczny i Leszek Kalwat. Jak wiadomo informacja w dzisiejszym świecie jest najważniejsza,

a że mieszkańcy wsi żywo zainteresowani byli tworzeniem nowego sołectwa, entuzjastycznie przyjęli wybór pierwszego sołtysa, z pewnością będą także zainteresowani wszystkimi informacjami dotyczącymi funkcjonowania społeczności wiejskiej. A pierwsza informacja, jaka pojawi się na tablicach będzie równie optymistyczna jak pierwsze działania sołeckie, ponieważ będzie dotyczyła podjętej na pierwszym zebraniu wiejskim uchwały w sprawie  utworzenia Grupy Odnowy Wsi w Nowej Wsi Niemczańskiej.

 

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Za naszym pośrednictwem sołtys Jarosław Dydo składa serdeczne podziękowania  Panu Stanisławowi Doboszowi za poświęcenie własnego czasu i wykonanie z własnych materiałów, nieodpłatnie  nowych tablic oraz Panom Tomaszowi  Radziochowi, Pawłowi Zapotocznemu i Leszkowi Kalwatowi za społeczne prace  przy wkopaniu  tych tablic.

frezowanie cnc