Rada sołecka

Jarosław Dydo – sołtys

Rada Sołecka:
1. Jerzy Kasprowicz – przewodniczący Rady

2. Teresa Duczmal

3. Jolanta Kurak

4. Janusz Kuriata

5. Adam Stecyk

frezowanie cnc