Wybory Sołeckie 2019

W dniu 04 kwietnia 2019r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przerzeczynie Zdr. odbyły się wybory sołeckie. Mieszkańcy Nowej Wsi Niemczańskiej wybierali sołtysa oraz radę sołecką.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Jarosław Dydo został ponownie wybrany sołtysem. Członkami rady sołeckiej Nowej Wsi Niemczańskiej zostali:

1. Jerzy Kasprowicz – przewodniczący Rady

2. Teresa Duczmal

3. Jolanta Kurak

4. Janusz Kuriata

5. Adam Stecyk

frezowanie cnc