„Znowu NAM się udało” – Dożynki parafialne w Przerzeczynie-Zdroju

Po raz pierwszy w powojennej historii naszej wsi wzięliśmy naprawdę czynny udział w  dożynkach parafialnych Przerzeczynie-Zdroju.

Zgrana grupa mieszkańców  wsi  przez ponad tydzień czasu ciężko pracowała nad dekoracją wieńca dożynkowego, który wzbudził wielkie zainteresowanie z powodu swojej nietypowej formy i bogactwa szczegółów.

Umieszczone na bogato zdobionej platformie -koń, wóz, woźnica – wykonane zostały z kłosów zbóż i nasion wielu roślin  oraz kwiatów i plonów  z wiejskich pól i ogrodów. Końcowy efekt to wynik wielu godzin żmudnej pracy sporej grupy osób, które z ciekawości i chęci współpracy wytrwale  pracowały nad wspólnym dziełem. Nasze sołectwo spisało się na medal. Mieszkańcy udowodnili, że sprawy społeczne a także nasze tradycje ludowe nie są nam obojętne. Na pochwalę zasługuje też fakt, że do tej  aktywnej grupy chętnie przyłączała się młodzież i to podczas przygotowań jak i w czasie samej uroczystości. Brawo!!!

Organizatorzy pomyśleli również o chlebie i innych tradycyjnych wypiekach, a także o dekoracji wsi.

GORĄCE  podziękowania za trud i wysiłek  dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego wspólnego przedsięwzięcia składają Państwo Sławomir i Dorota Rakowie oraz Sołtys Nowej Wsi Niemczańskiej.

 

frezowanie cnc